SOBANG-iN

˻

?식(변??인

홈 > 자료마당 > ?방?품?계 > ?식(변??인

형식(변경)승인 대상 소방용품의 승인현황을 품목별로 검색 또는 조회 할 수 있습니다.

통계검색

엑셀다운로드

통계자료 목록
번호 종별 신청자 형식 승인(인정)
번호
승인(인정)
일자
29 ߰ ()ũ
108-81-63195
DC 24 V, GR, ݵü, Է 2ȸ, 2ȸ, 𵨸 : CHY-AM2-A 19-30 2019/07/01
28 ߰ ()ũ
108-81-63195
DC 24 V, GR, ݵü, Է 4ȸ, 4ȸ, 𵨸 : CHY-AM4-A 19-29 2019/07/01
27 ߰ ()ũ
108-81-63195
AC 220 V, DC 24 V, GR, ݵü, Է 3,520ȸ, 3,520ȸ, 𵨸 : CHY-RT4-A 19-28 2019/07/01
26 GRսļű ()ũ
108-81-63195
AC 220 V, DC 24 V, LCD, ݵü, н, Ƴα׽, /, ( ȭ, Ŭ), (й, )ȭ, , 𵨸 : CHY-RW4-L 19-42 2019/07/01
25 GRսļű ()ũ
108-81-63195
AC 220 V, DC 24 V, LCD, ݵü, н, Ƴα׽, /, (ܼȭ, Ŭ), (й, )ȭ, , 𵨸 : CHY-RS32-L 19-41 2019/07/01
24 GRսļű ()ũ
119-87-05289
AC 220 V, DC 24 V, LCD, /, Ƴα׽, ( ȭ, Ŭ), (й, , ̻ȭź, ҷΰȭչ, и)ȭ, 19-44 2019/07/01
23 溸(ź) ()
617-81-20313
AC (110~220) V, DC 110 V, 1, , ȣȯ 19-2-2 2019/07/01
22 溸(ź) ()
617-81-20313
AC (110~220) V, DC 110 V, 1, , ȣȯ 19-2-1 2019/07/01
21 ()»
123-86-10687
AC 220 V, DC3.6V, dz, , õ, LED, ܸ, ȿð 60 19-59 2019/07/01
20 ȭ ()ȭ̾ؾ
128-85-02623
Ȱü(IG-100, B ȭ 31.0 %) 19-1 2019/07/02